Ovlašteni HONKA zastupnik
Hrvatska i Slovenija

Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina

Web: honka.com/hr/hr

Primat Log Home d.o.o.
Zastavnice 11/1
10251 Hrvatski Leskovac
Tel: +385 1 6593 444
Web: primat-loghome.com
Email: primat.loghome@honka.com