Honka servis drvenih kuća

izgradnja-drvene-kuce-honka

Primat Log Home kao generalni zastupnik Honkarakenne, za sve buduće i sadašnje vlasnike Honka drvenih kuća osigurava servis svih
elemenata objekta kao i dobavu originalnih HONKA materijala konstrukcije, stolarije i Tikurilla zaštitinih sredstava.

SERVIS

Prvi servis nakon montaže obavlja se nakon 6 mjeseci i taj servis je besplatan za svakog kupca. Ostali periodični servisi naplaćuju se po
važećem cjeniku. Svi daljnji servisi opisani su u priručniku za održavanje.

Servis se uglavnom odnosi na poštelavanje vijaka na nosivim stupovima i provjeru ravnomjernog slijeganja konstrukcije.

Periodični servis svakih 5 godina na zahtjev vlasnika kuće obično se svodi na sitne popravke i bojanje kuće od strane naših djelatnika ukoliko
je želja vlasnika da im Honka periodično održava kuću.

ODRŽAVANJE

Pokušat ćemo odmah na početku odgovoriti na najčešće postavljano pitanje kad je u pitanju održavanje drvene kuće, koliko često i na koji
način se održavaju vanjski zidovi Honka kuće.

Honka vanjski zidovi se nakon montaže premazuju jednim slojem primera i sa dva sloja završnog Tikurilla premaza u boji po izboru investitora,
a što je sastavni dio montaže drvene kuće. Nakon toga zidovi se izvana periodično premazuju Tikurilla uljem svakih 4-5 godina. Zidovi se
operu vodom, sačeka se da se osuše i nakon toga ih u jednom sloju premažete primerom i zatim u drugom sloju Tikurilla uljem ili lazurom.

Naša najbolja preporuka svakom vlasniku Honka kuće bila bi da nas kontaktira i pita za mišljenje ako planira raditi na svojoj Honka kući
građevinske zahvate kao što su premještanje zidova, nadogradnja kuće, dekorativno oblaganje temelja i slično. Posebnu pažnju treba obratiti
na oblaganje temelja dekorativnim materijalima jer to može prouzrokovati neželjenje probleme ako se ne izvede na način kako to nalaže
struka i konstrukcija drvenih kuća. Nestručno naknadno postavljenja dekorativna obloga temelja ili cementna košuljica (estrih) na terasama,
može prouzrokovati slijevanje vode ispod donje grede zida. Iz toga razloga još jednom ponavljamo da su naši savjeti besplatni i uvijek smo
spremni dati stručno i dobronamjerno mišljenje.

Honka kuća je živa kuća jer drvo stalno diše, skuplja se i širi, upija i ispušta vlagu iz zraka te takvim procesima čini život svojim ukućanima
zdravijim i ugodnijim. Svaki vlasnik Honka kuće će vam sa sigurnošću reći da Honka kuća nije samo kuća, Honka kuća daje i prima ljubav
svojih ukućana, Honka kuću se voli i njeguje tako da budite sigurni da vam niti jedan premaz kuće svakih 5 godina nikada neće pasti teško.

REKONSTRUKCIJE

Za vlasnike Honka kuća koji duži period nisu održavali svoju kuću ili su na bilo koji način izazvali oštećenja na kući, kao i za one koji su kupili
stariju Honka kuću koja dugo nije održavana, a željeli bi ju dovesti u prvobitno stanje, tu su naši serviseri koji vašu kuću poznaju do najsitnijeg
detalja. Zamijenit ćemo sve oštećene i dotrajale dijelove originalnim dijelovima i materijalima, izvršiti detaljnu sanaciju boje na vanjskim
zidovima i kući ponovo dati njen prvobitni sjaj.