odrzavanje-drvenih-kuca

Honka servis drvenih kuća

Primat Log Home za sve buduće i sadašnje vlasnike Honka drvenih kuća osigurava servis svih elemenata objekta kao i dobavu originalnih HONKA materijala konstrukcije, stolarije i Tikurilla zaštitinih sredstava.

SERVIS

Prvi servis nakon montaže obavlja se nakon 3 mjeseca i taj servis je besplatan za svakog kupca. Ostali periodični servisi naplaćuju se po važećem cjeniku. Svi servisi opisani su u priručniku za održavanje.

Servis se uglavnom odnosi na poštelavanje vijaka na nosivim stupovima i provjeru ravnomjernog slijeganja konstrukcije.

Periodični servis svakih 5 godina na zahtjev vlasnika kuće obično se svodi na sitne popravke i bojanje kuće od strane naših  djelatnika ukoliko je želja vlasnika da im Honka periodično održava kuću.

ODRŽAVANJE

Pokušat ćemo odmah na početku odgovoriti na najčešće postavljano pitanje kad je u pitanju održavanje drvene kuće, koliko često i na koji način se održavaju vanjski zidovi Honka kuće.

Honka vanjski zidovi se nakon montaže premazuju jednim slojem primera i sa dva sloja završnog Tikurilla premaza u boji po izboru investitora, a što je sastavni dio montaže drvene kuće. Nakon toga zidovi se izvana periodično premazuju Tikurilla uljem svakih 4-5 godina. Zidovi se operu vodom, sačeka se da se osuše i nakon toga ih u jednom sloju premažete primerom i zatim u drugom sloju Tikurilla uljem. Za kuću veličine 100 m2 kompletan Tikurilla materijal za ovaj proces košta oko 120 Eura.

Naša najbolja preporuka svakom vlasniku Honka kuće bila bi da nas kontaktira i pita za mišljenje ako planira raditi na svojoj Honka kući građevinske zahvate kao što su premještanje zidova, nadogradnja kuće, dekorativno oblaganje temelja i slično. Posebnu pažnju treba obratiti na oblaganje temelja dekorativnim materijalima jer to može prouzrokovati neželjenje probleme ako se ne napravi na način kako to nalaže struka i konstrukcija drvenih kuća. Nestručno naknadno postavljanja dekorativna obloga temelja ili cementna košuljica (estrih) na terasama, može prouzrokovati slijevanje vode ispod donje grede zida. Iz toga razloga još jednom ponavljamo da su naši savjeti besplatni i uvijek smo spremni dati stručno i dobronamjerno mišljenje.

Honka kuća je živa kuća jer drvo stalno diše, skuplja se i širi, upija i ispušta vlagu iz zraka te takvim procesima čini život svojim ukućanima zdravijim i ugodnijim. Svaki vlasnik Honka kuće će vam sa sigurnošću reći da Honka kuća nije samo kuća, Honka kuća daje i prima ljubav svojih ukućana, Honka kuću se voli i njeguje tako da budite sigurni da vam niti jedan premaz kuće svakih 5 godina nikada neće pasti teško.

REKONSTRUKCIJE

Za vlasnike Honka kuća koji duži period nisu održavali svoju kuću ili su na bilo koji način izazvali oštećenja na kući, kao i za one koji su kupili stariju Honka kuću koja dugo nije održavana, a željeli bi ju dovesti u prvobitno stanje, tu su naši monteri koji vašu kuću poznaju do najsitnijeg detalja.

Zamijenit ćemo sve oštećene i dotrajale dijelove originalnim dijelovima i materijalima, izvršiti detaljnu sanaciju boje na vanjskim zidovima i kući ponovo dati njen prvobitni sjaj. 

Osim za rekonstrukciju možete nam se obratiti i za nadogradnje postojećih Honka kuća. Na vašu kuću nadogradit ćemo još jedan kat ili na postojeću kuću nadograditi još prostorija.

Honka Prirucnik download